integracja sensoryczna

Zapraszamy osoby z Częstochowy i okolic, które są zaniepokojone rozwojem psychoruchowym swojego dziecka na terapię i diagnozę z zakresu integracji sensorycznej, a także na zajęcia logopedyczne, pedagogiczne oraz rehabilitację ruchową.


Misją gabinetu SENSORIS jest wspomaganie naturalnego rozwoju dzieci i młodzieży, pomoc w przezwyciężaniu ich dysfunkcji, dążenie do poprawy jakości ich funkcjonowania, tak by mogły one coraz lepiej i sprawniej radzić sobie z wyzwaniami dnia codziennego w domu, w przedszkolu, czy też w szkole.


Zgłoś się do nas jeśli twoje dziecko :
- jest zbyt ruchliwe lub unika aktywności fizycznej
- jest nadwrażliwe na ruchy, negatywnie reaguje na ruch, ma chorobę lokomocyjną
- lubi zbyt długo huśtać się na huśtawkach czy karuzeli lub unika tego rodzaju zadań
- często się potyka, jest „niezgrabne ruchowo”, ma problemy z utrzymaniem równowagi
- myli strony (prawa-lewa)kierunki (góra-dół), w obrębie własnego ciała, w otaczającej przestrzeni,
- nie ma ustalonej dominacji ręki (dotyczy dzieci powyżej 4 lat)
- myli podobne litery, np. b-p, d-p, cyfry
- ma nieprawidłowe napięcie mięśniowe, przyjmuje nieprawidłową postawę, szybko się męczy
- ma nienaturalny lęk przed ruchem, upadkiem, wysokością lub nie czuje zagrożenia wynikającego z upadku
- ma problemy ze skupieniem uwagi, łatwo się rozprasza
- ma problemy z opanowaniem nowych zadań ruchowych typu jazda na rowerze, sznurowanie butów
- jest nadmiernie wrażliwe dotykowo (narzeka na metki, unika pewnych tkanin, nie lubi obcinani włosów, paznokci )
- wykazuje wrażliwość na określone smaki, zapachy, dźwięki
- ma problemy z zasypianiem, często budzi się w nocy, jest rozdrażnione
- ma trudności z uczeniem się,
- ma problemy z czytaniem, rysowaniem, pisaniem
- niewłaściwie czy wręcz dziwacznie trzyma różne przedmioty codziennego użytku np. nożyczki, sztućce czy przybory do pisania,
- ma trudności z przepisywaniem, przerysowywaniem z tablicy
- podczas zajęć przy stoliku, biurku często podpiera głowę, kładzie się na stoliku,
- podczas gimnastyki lub rytmiki wielu ćwiczeń nie jest w stanie wykonać, podobnie podczas, swobodnych zabaw ruchowych - nie może dotrzymać kroku rówieśnikom,
- ma trudności z wycinaniem nożyczkami, zbyt mocno naciska na kredki, ołówki,
- mówi niewyraźnie, niechętnie, mało,
- trzeba powtarzać mu kilka razy polecenia, wydaje się, że nie słyszy, nie uważa,
- jest nadwrażliwe emocjonalnie, często się obraża,
- niechętnie bierze udział w zabawach z rówieśnikami,
- o wszystkim zapomina, gubi rzeczy
- ma niską motywację i samoocenę,

Powyższe zachowanie może wynikać z nieprawidłowego przetwarzania bodźców sensorycznych.
To może być sygnał, że rozwój sensoryczny twojego dziecka nie przebiega prawidłowo.