cennik

 

Integracja sensoryczna

1 sesja/ 50 min
Diagnoza 2-3 spotkania


Diagnoza 2-3 spotkania

70 zł za każde spotkanie ,
za pisemne wydanie opinii 50zł


bez pisemnego opisu 70 zł za każde spotkanie

Terapia ręki

1 sesja/ 50 min

70 zł

Metoda W. Sherborne

1 sesja/ 50 min

Zajęcia grupowe 40 zł

Metoda Dobrego Startu

1 sesja/ 50 min

70 zł

Zajęcia Pedagogiczne

1 sesja/ 50 min

70zł

Zajęcia Logopedyczna

1 sesja/ 50 min

70 zł

Rehabilitacja ruchowa

1 sesja/ 50 min

70 zł

Masaż Shantali

 

40 zł

Zajęcia Oligofrenopedagogiczne

1 sesja/ 50 min

70 zł

Konsultacja i porady dla rodziców

1 sesja/ 50 min

70 zł