kontakt

KONTAKT:

Centrum Integracji Sensorycznej i Wspomagania Rozwoju
42-200 Czestochowa, Księżycowa 5 

magdarok@op.pl

Magdalena Rokicka tel: 509925001
Monika Górecka tel:606745837

 

Zasady działań:
- Udział dziecka na zajęciach jest możliwy po wstępnej wizycie konsultacyjnej w naszym Centrum, na której rodzice wspólnie ze specjalistą  ustalają zakres pomocy, jaka będzie świadczona oraz termin proponowanych zajęć.
- Rodzice są zobowiązani do przekazania terapeutom wszelkiej posiadanej wiedzy o stanie zdrowia dziecka, gdyż jest to konieczne do zapewnienia mu bezpieczeństwa podczas prowadzonych zajęć.
- Rodzice nie ponoszą kosztów zajęć, które nie odbyły się z powodu nieobecności terapeuty.
- Każde opłacone wcześniej zajęcia zostaną odpracowane w innym terminie.
- Rodzice  proszeni są o punktualne przyprowadzanie  i odbieranie dzieci z zajęć.
- W przypadku spóźnienia się dziecka, zajęcia nie będą przedłużone.
- W czasie trwania terapii dziecko pozostaje pod opieką terapeuty prowadzącego zajęcia, natomiast podczas oczekiwania na wejście do sali oraz po zakończeniu zajęć, odpowiedzialność za nie ponoszą rodzice.
- Terapeuta ma prawo poprosić opiekunów o opuszczenie sali lub też - o towarzyszenie dziecku podczas zajęć, jeśli podnosi to efektywność terapii.
- Terapeuta jest zobowiązany do przekazywania rodzicom informacji o przebiegu terapii, nie rzadziej niż raz na miesiąc.
-  Płatności za zajęcia należy uiścić bezpośrednio u terapeuty.